Is een gastouder aan huis iets voor u?

Een gastouder aan huis heeft als voordeel dat uw kind in zijn eigen vertrouwde omgeving is met het eigen speelgoed en bedje. Ook hoeft u uw kind niet te halen en te brengen. Onder de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang die in januari 2005 is ingegaan, is het mogelijk een tegemoetkoming in uw opvangkosten te ontvangen voor oppas aan huis. Ook wanneer de oppas een familielid is, komt u hiervoor in aanmerking.

Wanneer u zelf oppas aan huis heeft gevonden, schakelt u ons in. Het gastouderbureau verzorgt onder andere de contracten en de controle van de woning. Tevens worden de offerte en de facturatie geregeld waarmee u de tegemoetkoming kunt regelen.

Regeling Diensten aan huis (ook wel bekend als Regeling Huispersoneel)

De oppas vangt de kinderen op in het huis van de ouder(s) en valt daardoor onder de Regeling Huispersoneel. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De oppas verdient per opvanguur minimaal het minimum (jeugd) loon inclusief vakantiegeld, dit is 9,26 in 2014 voor 23 jaar en ouder;

  • De opvang (per oppas) is maximaal drie dagen per week, ongeacht het aantal uren per dag (let op: de ene week 2 dag en de andere week 4 dagen is niet toegestaan, u kunt wel 2 verschillende gastouders inzetten);

  • Bij ziekte van de oppas betaalt u 70% van de overeengekomen uren 6 weken door, minus 2 wachtdagen;

  • De oppas heeft recht op vakantie-uren, 4 maal de overeengekomen arbeidstijd per week

Oppas aan huis is mede door het eerste punt vooral interessant voor gezinnen waar minimaal twee kinderen tegelijkertijd door de oppas worden opgevangen. Met 2 kinderen komt u al waarschijnlijk al snel boven het minimumloon uit. Het tarief spreekt u samen met de oppas af,

Zelf oppas vinden

Vaak krijgen we de vraag van ouders waar zij een geschikte oppas kunnen vinden voor hun kinderen. Om extra kosten voor bemiddeling van een gastouder te voorkomen en toch een geschikte oppas voor uw kinderen te vinden kunt u het volgende doen.

  • Het beste werkt een advertentie in de lokale wijkkranten. Wanneer de oproep niet te lang is, is deze meestal gratis.

Daarnaast zijn er diverse websites waar gastouders zich aanbieden en waar je als ouder een advertentie kunt plaatsen;

Marktplaats.nl
De Oppas.nl
Oppasmarkt.nl
Oppaszoeken.nl (gratis)
zoekoppas.nl

Babysit-online.nl

    Let op! Bij sommige bemiddelaars moet betaald worden, lees altijd goed de voorwaarden voor u een advertentie plaatst of op en advertentie reageert.

  • Ook op het forum van de Kinderopvang.pagina.nl kan soms een oppas gevonden worden en er worden ervaringen uitgewisseld.

Zodra u uw oppas heeft gevonden, schrijft u zich samen met uw gastouder bij ons in. Aan de hand van onze selectiecriteria gaan we samen met u en met de gastouder een gesprek aan waar we ingaan op haar ervaring en motivatie. Wij controleren de opvanglocatie en vragen de gastouder om een Verklaring Omtrent Gedrag.